Skip to Content

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ1

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ2

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ3

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ4

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ5

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ6

Tech Science TV Tech Science TV

STIC DOCUMENTARY

Latest News Latest News

Back

የመዓዛማ ቅጠሎች ዘይት ማዉጫ/ማመንጫ

Image
የድርጅቱ ሥም : አሚዮ ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግ ማህበር
አድራሻ : ቃሊቲ ኢንዱስትሪ መንደር /ዋና መስሪያ ቤት፤ ጎፋ ማዞሪያ ፊሊያ ህንጻ 3ኛ ፎቅ/
ስልክ : +251-416-8266
ኢሜይል : amioengineering1@gmail.com
ዌብሳይት www.amioengineeringplc.com
የቴክኖሎጂዉ ዋጋ
የቴክኖሎጂው መጠሪያ : የመዓዛማ ቅጠሎች ዘይት ማዉጫ/ማመንጫ
ቴክኖሎጂው መቼ ተጀመረ :
ቴክኖሎጂው መቼ ተጠናቀቀ :
ገለጻ: ይህ መሣሪያ የተለያዩ ቅጠላ ቅጠሎችን በመጭመቅ ዘይት መስራት ያስችላል::

// ]]>