በየዓመቱ የተመዘገቡና ሠርተፊኬት ያገኙ፤ የግልጋሎት ሞዴል፣ የፓተንት እና የአስገቢ ፓተንት አመልካቾች ብዛት ዝርዝር የያዘ መግለጫበየዓመቱ የተመዘገቡና ሠርተፊኬት ያገኙ፤ የግልጋሎት ሞዴል፣ የፓተንት እና የአስገቢ ፓተንት አመልካቾች ብዛት ዝርዝር የያዘ መግለጫ በየዓመቱ የተመዘገቡና ሠርተፊኬት ያገኙ፤ የግልጋሎት ሞዴል፣ የፓተንት እና የአስገቢ ፓተንት አመልካቾች ብዛት ዝርዝር የያዘ መግለጫበየዓመቱ የተመዘገቡና ሠርተፊኬት ያገኙ፤ የግልጋሎት ሞዴል፣ የፓተንት እና የአስገቢ ፓተንት አመልካቾች ብዛት ዝርዝር የያዘ መግለጫ

የግልጋሎት ሞዴል

ተ.ቁ

ዓመተምህረት

ከእስከ ቁጥር

ብዛት

ሠርትፊከኬት የወሰዱ

መግለጫ

1

ከ1996-2009

001-650

660

215

5 ፋይል ዲፕሊኬት የገቡ

2

2010

651-825

174

83

 

3

2011

826-998

172

55

 

4

2012

999-1207

208

93

 

5

2013

1208-1426

218

61

 

6

2014

1427-1552

125

71

 

ጠቅላላ የተመዘገቡ ፋይሎች

1557

578

 

 

ፓተንት

ተ.ቁ

ዓመተምህረት

ከእስከ ቁጥር

ብዛት

ሠርትፊከኬት የወሰዱ

መግለጫ

1

ከ1997-2009

001-137

139

36

2 ፋይል ዲፕሊኬት የገቡ

2

2010

138-162

25

15

 

3

2011

163-199

37

6

 

4

2012

200-214

15

2

 

5

2013

215-240

26

2

 

6

2014

241-253

13

5

 

ጠቅላላ የተመዘገቡ ፋይሎች

255

66

 

     

አስገቢ ፓተንት

ተ.ቁ

ዓመተምህረት

ከእስከ ቁጥር

ብዛት

ሠርትፊከኬት የወሰዱ

መግለጫ

1

ከ1997-2009

001-77

77

59

 

2

2010

78-88

11

11

 

3

2011

89-102

14

9

 

4

2012

103-120

18

11

 

5

2013

121-144

23

13

 

6

2014

144

1

-

 

ጠቅላላ የተመዘገቡ ፋይሎች

144

103